محل تبلیغات شمامقدمه ای برکروماتوگرافی جداسازي اجزاي يک مخلوط از طريق توزيع انتخابی اجزاء بين فاز متحرک و فاز ساکن فاز متحرک (Mobile Phase) = حلال يا گاز فاز ساکن(Stationary Phase) = مواد پرکننده يا پوشش دهنده درون ستون عوامل موثر بر پهنای پيک qجمله اول( نفوذ گردابي) = طول مسير متفاوت برای مولکولهای يکسان هنگام عبور از درون ستون q جمله دوم( نفوذ طولي) = تمايل مولکولها برای حرکت از ناحيه با غلظت بيشتر به سمت ناحيه با غلظت كمتر روابط کيفي بين سه جمله، منحني وان& .
ارزانی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی